Jongeren centraal bij sportweek

Hoe bereiken we jongeren tussen de 13 en 18 jaar, die niet sporten? Speciaal voor deze doelgroep heeft Triple Double in opdracht van NOC*NSF een campagne voor de Nationale Sportweek ontwikkeld, die aansluit bij de landelijke ‘Sport doet iets met je’-campagne.

De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op het sportgedrag van Nederlanders en vooral op jongeren. De sportdeelname is flink gedaald en helaas nog steeds niet terug op het oude niveau van voor de corona-lockdowns. Dat terwijl juist op jonge leeftijd de basis wordt gelegd voor een leven lang sport- en beweegplezier. Jongeren die op hun 18e nog wekelijks sporten blijven de rest van hun leven meer actief.

NOC*NSF en Triple Double hebben onderzoek gedaan onder de doelgroep, en zo een campagne met jongeren, voor jongeren ontwikkeld. Uit dat onderzoek blijkt dat niet-sportende jeugd dat eerder wel deed, maar aan de hand van hun ouders. In de leeftijdsgroep van 13-18 gaan ze een belangrijke periode van zelfontwikkeling in. Daarin staan veel dingen die vanzelfsprekend waren ineens op losse schroeven. Zo ook sport.

Echt kan sport juíst de spil zijn in deze ontdekkingstocht. Het gaat dan niet persé om winnen of verliezen. Het gaat om wat sport voor jou kan doen. Als sociale verbinder, als afleiding of om gelijkgestemden te ontmoeten. Want er is altijd wel een sport die bij je past. De doelgroep is zowel bij creatie als productie betrokken geweest.

Dit heeft geleid tot een serie korte video’s, abri’s en radio-commercials waarin we aan de hand van testimonials een omslag zien van een ogenschijnlijke struggle met zelfontplooiing naar de voldoening in die de doelgroep zelf haalt uit sport.

Lees snel verder

Bekijk meer gerelateerde updates