Privacybeleid Sponsorscan

Dit Privacybeleid beschrijft Ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw gegevens wanneer U reageert op onze LinkedIn advertenties van de Sponsorscan en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om contact met U op te nemen en U te ondersteunen, alsmede om de Service aan te bieden en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities:

 • Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Triple Double.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, mobiele telefoon of digitale tablet.
 • Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Dienst betekent de advertentie, website of applicatie.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren hoe de Service wordt gebruikt.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, voor zover van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze Service aan te bieden en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Service.
 • Om u te benaderen met betrekking tot de sponsorscan winactie
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van een ander contract met ons via de Service.
 • Om contact met U op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de implementatie ervan.
 • Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Service, producten, diensten, marketing en Uw ervaring.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens
Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van Triple Double en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar - en bewaard op - computers die zich buiten Uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in Uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door Uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat U instemt met deze overdracht.

The Company zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van Uw Persoonlijke Gegevens

Rechtshandhaving
Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken indien het er te goeder trouw van overtuigd is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • De rechten of het eigendom van de Onderneming te beschermen en verdedigen
 • Mogelijk wangedrag in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van Uw Persoonsgegevens
De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Koppelingen naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij raden U ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 2023/06/26 14:28:49

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op pim@tripledouble.nl.